menu
Aktualności

Obiady kl. 4-8 maj 2021

 IVa 5 dni x 5,00 = 25,00 zł
IVb 5 dni x 5,00 = 25,00 zł
Va 5 dni x 5,00 = 25,00 zł
VIa 5 dni x 5,00 = 25,00 zł
VIb 5 dni x 5,00 = 25,00 zł
VIc 5 dni x 5,00 = 25,00 zł
VIIa 4 dni x 5,00 = 20,00 zł
VIIb 4 dni x 5,00 = 20,00 zł
VIIc 4 dni x 5,00 = 20,00 zł
VIId 4 dni x 5,00 = 20,00 zł
VIIIa 5 dni x 5,00 = 25,00 zł
VIIIb 10 dni x 5,00 = 50,00 zł
VIIIc 10 dni x 5,00 = 50,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 13 maja 2021r.
Powyższa kwota obejmuje obiady od 17 – 31.05.2021r.

Nauczanie hybrydowe klas 4-8

Harmonogram zajęć na terenie szkoły w okresie nauczania hybrydowego klas IV – VIII
od 17 maja do 28 maja 2021 r.

17 maja (poniedziałek)
8b, 8c, 7a, 7b, 7c, 7d, 6a
18 maja (wtorek)
8b, 8c, 7a, 7b, 7c, 7d, 6a
19 maja (środa)
8b, 8c, 7a, 7b, 7c, 7d, 6a
20 maja (czwartek)
8b, 8c, 6b, 6c, 5a, 4a, 4b
21 maja (piątek)
8b, 8c, 6b, 6c, 5a, 4a, 4b
24 maja (poniedziałek)
8b, 8c, 6b, 6c, 5a, 4a, 4b
25, 26, 27 maja (wtorek, środa, czwartek) – dni wolne od nauki z powodu egzaminu ósmoklasisty
28 maja (piątek)
8a, 6a, 6b, 6c, 5a, 4a, 4b
Lekcje w szkole odbywać się będą zgodnie ze stałym planem zajęć.

Mam Talent

Światowy Dzień Ziemi – podsumowanie.

Z okazji Światowego Dnia Ziemi klasy 7 brały udział w projekcie:

CO NAM DAJĄ DRZEWA I ZIELEŃ W MIEŚCIE?

ZOBACZCIE WYNIKI ICH PRACY!

Prace uczniów

Święta majowe

                   1 maja w Polsce i na świecie obchodzony jest „Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy”, nazywany w skrócie „Świętem Pracy”. Po raz pierwszy obchodzony był w 1890 roku. Wielokrotnie odbywało się to wbrew woli zaborców. Od 1950 jest również świętem państwowym Polsce. Święto Pracy zostało wprowadzone w 1889 roku przez kongres założycielski II Międzynarodówki, która postanowiła upamiętnić wydarzenia z maja 1886 roku, do jakich doszło podczas strajku w Chicago.

Święto Flagi

Kreatywne zabawy plastyczne ,,w poszukiwaniu koloru biało-czerwonego” w przyrodzie, w domu, w ulubionych grach i klockach, układanki z niecodziennych z przedmiotów użytkowych

OBIADY MAJ 2021r.

dla klas I-III

20 dni x 5,00 = 100,00 zł
WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 6 maja 2021r.
Powyższa kwota obejmuje obiady od 4 – 31.05.2021r.

Nauczanie hybrydowe od 26 kwietnia

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa rozpoczynamy od poniedziałku naukę hybrydową w klasach I-III, wg zasady mniej niż 50% uczniów kl. I-III w szkole, co najmniej 50% w domu.
Plan zajęć stacjonarnych na następny tydzień:
poniedziałek, wtorek – kl. 3b, 1a
środa, czwartek – kl. 2a, 2b
piątek,  (w przypadku wydłużenia nauczania hybrydowego) – 3a, 3b.

Na szczegółowe pytania dotyczące poszczególnych klas odpowiedzą wychowawcy.

E. Abrasowicz
dyrektor szkoły

NASZA PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

 

Na wiosenne święta książki i bibliotek kilka nowości z naszej biblioteki. 

Informacja dla rodziców/opiekunów

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Program dla szkół – List do rodziców-opiekunów