menu

OBIADY CZERWIEC 2022r.

15 dni x 6,00 = 90,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do  26 MAJA 2022r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 01 – 23.06.2022r.