menu

4a -wycieczka do Nowej Soli

Podczas spotkania  ze strażakami w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, omawiane były przede wszystkim kwestie związane z bezpieczeństwem pożarowym. Strażacy przy pomocy multimediów i pomieszczenia imitującego kuchnię, w której aranżowany był „pożar”, wyjaśnili  jakie mogą być przyczyny powstania pożarów w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, jak postępować, aby uniknąć takiego pożaru oraz jak się zachować w razie pożaru zarówno w domu jaki i np. w centrum handlowym, szkole czy kinie, a także jak prawidłowo powiadomić służby ratownicze podczas rożnego rodzaju zdarzeń (pożar, wypadek, zasłabnięcie).

Omówione  zostały również takie zagadnienia jak: udzielanie pierwszej pomocy, zatrucia tlenkiem węgla, rodzaje i zasada działania czujek dymowych, zasady posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, znajomość znaków informacyjnych, zagrożenia dla środowiska związane z wypalaniem traw i pożarami lasów, bezpieczeństwo na kąpieliskach..

Na koniec spotkania mieliśmy możliwość zobaczenia jak wygląda służba strażaka w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, jakim sprzętem dysponują strażacy oraz jak przebiega alarmowanie i wyjazd do zdarzenia.