menu

50 – lecie

 

21 marca 2018 roku na deskach Lubuskiego Teatru odbyła się uroczysta gala z okazji 50-lecia naszej szkoły. W ten wyjątkowy dzień zaszczycili nas swoją obecnością  zaproszeni goście: przedstawiciele Rady Miasta, Lubuskiego Kuratorium Oświaty, Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek z Zielonej Góry oraz od lat związani z naszą placówką emerytowani nauczyciele, nauczyciele obecnie uczący, rodzice i uczniowie.

Ceremonia odbyła się w dwóch odsłonach. Pierwszą z nich uatrakcyjniły występy artystyczne, których motywem przewodnim był cyrk. Zabawna, kolorowa i pełna energii sztuka, zachwyciła wszystkich obecnych na sali widzów oraz pozwoliła zaprezentować talenty  i umiejętności uczniów.

Dzięki krótkim filmikom, przeplatającym kolejne części spektaklu, przedstawienie łączyło ze sobą obecne i historyczne momenty z życia szkoły, m.in. dotychczasowe osiągnięcia oraz zmiany w funkcjonowaniu szkoły, a także prezentowało poszczególne bloki przedmiotowe. Ponadto zapoznawało widzów  z sylwetkami osób, które miały znaczący wpływ na działalność szkoły. Szczegółowo została przybliżona także kadra dyrektorska, która zmieniała się na przestrzeni tych lat.

Podsumowaniem uroczystości była część oficjalna, podczas której zostały wręczone nagrody Prezydenta Miasta oraz jubileuszowe nagrody dla zasłużonych pracowników szkoły. Na scenie pojawili się również przyjaciele szkoły: prezes firmy Meliński Minuth Sp. Z o.o.- Andrzej Meliński, nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra- Arkadiusz Kapała, Brokerskie Biuro Ubezpieczeń SC- Michał Kulczyński, radny Rady Miasta Zielna Góra- Andrzej Brachmański oraz dowódca V Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim- ppłk Sławomir Osmelak, którzy
za życzliwość, wsparcie i dobre słowo, otrzymali pamiątkowe statuetki.

Na ręce Pani Dyrektor zostały złożone gratulacje od obecnych gości związanych z oświatą, m. in.: naczelnika Oświaty oraz Spraw Społecznych – pana Jarosława Skorulskiego, Lubuskiego Wicekuratora Oświaty – pani Katarzyny Pernal-Wyderkiewicz oraz przedstawicieli Związków Zawodowych.

Uroczystość wzbudziła wiele pozytywnych emocji, jak i wzruszeń.  Można ją podsumować słowami poety: „Spotkać ludzi, którzy czują to samo co my i tak samo odbierają świat –
to największe szczęście na Ziemi”.