menu

Rusz głową

       Po raz czwarty został zorganizowany konkurs matematyczny dla uczniów z klas I-III „Rusz głową”. W konkursie brali udział wszyscy uczniowie z klas młodszych. Konkurs przebiegał w trzech etapach. W pierwszym etapie brali udział wszyscy uczniowie z klasy, z których zostało wyłonionych 5  najlepszych osób przechodzących do drugiego etapu konkursu. Podczas drugiego etapu uczniowie wykonywali różne zadania matematyczne i logiczne. Do trzeciego etapu konkursu przeszły po trzy osoby z poszczególnych klas. Oto finaliści konkursu:

 

KLASA 1A

Mikołaj Cieniek

Krzysztof Wyrzykowski

Marta Dmitriak

 

KLASA 1B

Wiktoria Gałka

Julia Adamczak

Hubert Gałka

 

KLASA 2 A I

Lilianna Rydwelska

Aleksandra Kaczmar

Antonina Mierkiewicz

Tomasz Czyżycki

Oliwier Orwat

Mateusz Kostrzewa

Bartłomiej Mikutowicz

 

KLASA 3A

Maja Jantos

Nel Zatorska

Anna Kapała

 

KLASA 3B

Michał Adamski

Łukasz Franczyk

Filip Bogacz

 

KLASA 3C

Krzysztof Długosz

Kinga Stec

Wojciech Ryłko

 

KLASA 3D

Krzysztof Kościelniak

Leon Leśniewski

Filip Obuchowicz

 

KLASA 3E

Lena Muszyńska

Zuzanna Poźniak

Nadia Wawryk


Wielki Finał Konkursu Matematycznego odbył się 8.03.2018 r. w świetlicy szkolnej. Organizatorzy przygotowali różne zadania matematyczne i logiczne dla zespołów. Zespoły musiały  wykazać się wiedzą matematyczną i umiejętnością pracy w zespole.

Nad poprawnością wykonanych zadań czuwali sędziowie;

pani wicedyrektor Beata Melińska i pani Ewa Chrystowicz -nauczyciel matematyki w klasach starszych.

Spośród klas pierwszych zwyciężyła klasa 1a. Rywalizację klas drugich wygrały dziewczynki z klasy 2a, a z trzecich  klasa 3b.

MISTRZAMI MATEMATYKI I LOGICZNEGO MYŚLENIA

w tym roku szkolnym zostali:

Wiktoria Gałka z klasy 1b,

 Lilianna Rydwelska z klasy 2a

i Michał Adamski z klasy 3b.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na konkurs w przyszłym roku.

W imieniu organizatorów. Wioleta Koźlak