menu

Promocja zdrowia w zerówce

Przez cały I semestr w grupie „O” realizowany był program „Szkoła na widelcu”/ „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”. Zrealizowano następujące tematy:

– „Dlaczego  jedzenie  jest  ważne?”  (poznanie  piramidy  żywienia  i  zasad  komponowania

posiłków  jako  niezbędnych  czynników  prawidłowego  rozwoju  i  zachowania  zdrowia,

zrozumienie  potrzeby  ograniczania  spożycia cukru, zrozumienie roli, jaką pełnią składniki

mineralne i witaminy),

– „Skąd  się  bierze  jedzenie?” (poznanie  podstawowych  informacji  na  temat  roślin  i  ich

budowy, utrwalenie  wiadomości  na  temat  pochodzenia  produktów  spożywczych  oraz

zasad, jakimi  należy  się  kierować  kupując  je  w  sklepie, poznanie  zasad  prawidłowego

zachowania się przy stole i zasad obowiązujących w restauracji,

– „Poznajemy tajemnice owoców”,

–  „Warzywa z targu”,

– „Dlaczego  warto  umieć gotować, czyli  przygoda  w  kuchni” (budowanie  świadomości

żywieniowej  i  rozwijanie  umiejętności   kulinarnych, poznanie  różnych  technik

przyrządzania  potraw oraz zasad  bezpieczeństwa  w  kuchni),

– „O  smaku, ziołach  i  uważnym  jedzeniu”  (poznanie  roli  poszczególnych  zmysłów  ze

szczególnym uwzględnieniem smaku i zapachu, poznanie różnych rodzajów ziół i przyczyn,

dla  których warto  dodawać  je  do potraw, zrozumienie zasadności  uważnego s pożywania

posiłków),

– „Jak dbać o zdrowie”/”Zdrowe produkty”,

– „Cztery pory roku na talerzu , czyli o sezonowości w kuchni” (zrozumienie przyczyn, dla

których warto  uwzględniać sezonowość  warzyw  i  owoców  podczas  przygotowywania

posiłków, poznanie zalet  korzystania  z  mrożonek i  przetworów  poza  sezonem);

 

Zapoznano też dzieci z „Plakatem osiągnięć” – osiąganie kolejnych celów: „Zdobywcy piramidy żywienia”, „Znawcy dobrych manier”, „Sezonowi eksperci”.