menu

Bezpieczeństwo ucznia

Uczniu !!!

Jeśli chcesz, aby nasza szkoła była bezpieczna dla ciebie i innych – musisz konsekwentnie przestrzegać pewnych zasad:

  1. Nasze zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze.
  2. Od nas samych zależy czy będziemy się czuli bezpiecznie w szkole.
  3. Przerwa międzylekcyjna służy uczniowi do odpoczynku i relaksu.
  4. Pamiętaj, że nie wolno zbiegać ze schodów i popychać innych uczniów – grozi to poważnym urazem kończyny oraz głowy.
  5. Po korytarzu należy spacerować, nie biegać.
  6. Jeśli masz konflikt z drugim uczniem nie rozwiązuj go „metodą siłową” tylko poproś o pomoc wychowawcę, pedagoga szkolnego lub nauczyciela dyżurującego na korytarzu.
  7. Pamiętaj, że każdy uraz może pozostawiać po sobie przykre dolegliwości, a nawet powikłania.
  8. Uczeń, który świadomie spowoduje wypadek drugiego ucznia weźmie za to odpowiedzialność wraz z wszelkimi konsekwencjami.
  9. Bądź kulturalny i spokojny w czasie przerw – daj dobry przykład innym.
  10. Pamiętaj, że nasze bezpieczeństwo zależy nie tylko od innych, ale także od nas samych.