menu

Bezpieczne ferie

W lutym uczniowie klas IV-VII pod kierunkiem plastyka pani Wiesławy Wysockiej-Lechów wykonali plakaty pod hasłem „Bezpieczne ferie zimowe”. Dzięki tym zajęciom uczniowie wspólnie z nauczycielem przypomnieli zasady bezpiecznego zachowania się podczas zabaw na śniegu i lodzie.