menu

Dzień Babci i Dziadka

23 stycznia 2017 roku  w oddziale przedszkolnym odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą licznie przybyli dziadkowie i babcie naszych sześciolatków. Dzieci przygotowały program artystyczny, podczas którego zaprezentowały wierszyki oraz piosenki o babciach i dziadkach. Seniorzy ze wzruszeniem oglądali występy swoich wnucząt i nagradzali dzieci wielkimi brawami. Na koniec części artystycznej wnuczki wręczyły dziadkom upominki, które wykonały samodzielnie pod okiem pań wychowawczyń. Babcie otrzymały piękne kolorowe kwiaty, a dziadkowie ramki z wyklejonymi  z bibuły sercami, a wszyscy zostali obdarowani laurkami z życzeniami.  Następnie goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. W trakcie spotkania dziadkowie mieli również okazję wziąć udział w przygotowanych dla nich konkursach. Były konkurencje polegające na rozpoznaniu wnucząt po głosie czy też sprawdzające celność w rzutach do celu. Podczas trwania uroczystości, jak i po zakończeniu, można było zaobserwować uśmiechy na twarzach dziadków i dzieci. Panie wychowawczynie były bardzo dumne ze swoich podopiecznych, a cała uroczystość przebiegła w miłej atmosferze.