menu

Haft matematyczny 

Od września uczniowie klasy 5b uczestniczą w zajęciach rozwijających kreatywność z matematyki, podczas których zapoznają się z techniką haftu matematycznego i jednocześnie utrwalają pojęcia z zakresu geometrii i własności figur.  

Haft matematyczny wpływa na wyobraźnię i kreatywność uczniów, rozwija ich sprawność manualną i koncentrację. Pozwala stworzyć uczniom nowoczesne dzieła sztuki w oparciu o matematykę. Dzięki tym zajęciom nasi uczniowie stają się ekspertami w posługiwaniu się nicią i igłą ?