menu

Historia

Szkoła Podstawowa nr 15 w Zielonej Górze została wybudowana jako pierwsza w naszym województwie ze Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów. Prace przy budowie rozpoczęło 15 maja 1966 roku Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Budowę zakończono 31 sierpnia 1967 roku. Początkowo szkoła miała być usytuowana w pobliżu gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Ostatecznie zdecydowano o lokalizacji w pobliżu ul. Lisiej. Wpływ na to miał plan wyburzenia w przyszło ści całej starej dzielnicy, a na jej miejscu wybudowanie nowoczesnego osiedla (planu tego nie zrealizowano do dzisiaj, mimo że powstało kilka dużych bloków mieszkalnych).

SP-15 rozpoczęła oficjalnie pracę 1 wrzenia 1967 roku. Pierwszym kierownikiem szkoły był mgr Wiktor Markowski, nauczyciel plastyki ze Szkoły Podstawowej nr11. Kierował on szkołą do 1974 roku. Od września 1974 dyrektorem szkoły została mgr Halina Kuśnierz W roku 1973 rozpoczęto w szkole pracę wychowawczą wokół przyszłego patrona. W śród wielu propozycji wybrano Ludowe Wojsko Polskie. 9 września 1975 roku szkoła otrzymała zezwolenie na przyjęcie imienia: 4 Dywizja Piechoty Ludowego Wojska Polskiego im. Jana Kilińskiego. Do prac przygotowawczych do uroczystości nadania szkole imienia oprócz nauczycieli , rodziców i uczniów włączyły się zakłady opiekuńcze: Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich i Spółdzielnia „Akord”. Wykonano wiele prac zwiększających estetykę szkoły i jej otoczenia. Odbywały się spotkania z oficerami i żołnierzami Ludowego Wojska Polskiego. Nawiązano kontakt z Klubem Kilińszczaków, którego członkami byli żołnierze 4DP. Stale uzupełniano wiedzę o szlaku bojowym patrona. 9 października 1975 roku nadano szkole imię. Nadanie szkole imienia było mobilizacją do pracy nad zdobyciem sztandaru szkolnego. W 10-lecie szkoły, 5 maja 1977 roku, odsłonięto tablicę pamiątkową, a dzień później wręczono szkole sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i zakłady opiekuńcze. Sztandar szkoły przypomina sztandar 4DP. Oparty jest na motywach Krzyża Virtuti Militari, posiada podobiznę Jana Kilińskiego. Uczestniczy we wszystkich szkolnych, a także miejskich uroczystościach.

Patronat nad szkołą objęła jednostka Śląskiego Okręgu Wojskowego z Krosna Odrzańskiego. Nawiązano też kontakt ze szkołami noszącymi to samo imię. Odbywały się liczne spotkania z kombatantami i przedstawicielami Wojska Polskiego. Wojsko pomagało organizować wycieczki do jednostek wojskowych, obozy letnie, zradiofonizowało szkołę, orkiestra wojskowa u świetniała wiele szkolnych uroczystości.

W czerwcu 1989 roku mgr Halina Kuśnierz odeszła na emeryturę, a od września 1989 roku funkcję dyrektora szkoły powierzono nauczycielce matematyki mgr Barbarze Apenit. W latach 90-tych z uwagi na zmiany ustrojowe państwa placówka przyjmuje nazwę: Publiczna Szkoła nr 15 im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. Wraz ze zmianą nazwy Rada Rodziców ufundowała szkole nowy sztandar.

W marcu 1996 roku Barbarę Apenit powołano na stanowisko wicekuratora oświaty. W związku z powyższym rozpisano konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. W jego wyniku od maja 1996 roku do końca sierpnia 2007 roku dyrektorem szkoły była mgr Ewa Abrasowicz. Od września 2007 do czerwca 2010 roku funkcję dyrektora pełniła mgr Bożena Szymańska. W okresie od czerwca do października 2010 r. osobą pełniącą obowiązki dyrektora szkoły była mgr Ilona Kroll, a w październiku 2010 roku dyrektorem szkoły ponownie została mgr Ewa Abrasowicz.