menu

Kadra

mgr Ewa Abrasowicz dyrektor, zajęcia komputerowe
mgr Ilona Kroll wicedyrektor, historia
mgr Beata Melińska wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna
mgr Elżbieta Sołek język polski
mgr Izabela Motała język polski
mgr Agata Kozdrowicz język polski
mgr Malwina Kogut język polski, wychowawca świetlicy
mgr Hanna Kulczyk język angielski
mgr Weronika Bębenek – Giefert język angielski
mgr Marzena Rak język angielski
mgr Łukasz Iwaniec język angielski, zajęcia komputerowe
mgr Edyta Koprowicz język niemiecki, wychowawca świetlicy
mgr Izabela Markowicz historia, wychowanie do życia w społeczeństwie
mgr Bożena Szymańska przyroda, geografia
mgr inż. Jolanta Walczak przyroda, fizyka
mgr Elwira Szatkowska chemia, biologia
mgr Dorota Falińska matematyka
mgr Anna Górnicka matematyka
mgr Marta Zuba matematyka
mgr Justyna Blachura matematyka, wychowawca świetlicy
mgr inż. Tomasz Skierski zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, doradztwo zawodowe
mgr Wiesława Wysocka Lechów plastyka/zajęcia komputerowe
mgr Marzena Gromnicka muzyka, wychowawca świetlicy
mgr Mateusz Bielech wychowanie fizyczne
mgr Hubert Muszyński wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
mgr Aneta Fiebig wychowanie fizyczne
ks. Dawid Pietras religia
mgr Małgorzata Borowczak religia
mgr Dorota Lipska religia
mgr Alicja Lisowska wychowanie przedszkolne
mgr Elwira Klińska wychowanie przedszkolne
mgr Elżbieta Lisowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Korzeniewska edukacja wczesnoszkolna
mgr Elżbieta Dobryniewska edukacja wczesnoszkolna
mgr Edyta Grzybowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Dagmara Gruszecka edukacja wczesnoszkolna
mgr Marzena Januszewska edukacja wczesnoszkolna
mgr Iwona Jersz edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewelina Pawłowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Marta Muszyńska kierownik świetlicy
mgr Małgorzata Chodorowska-Chromiec zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca świetlicy
mgr Agnieszka Pasek wychowawca świetlicy
mgr Alina Walczak wychowawca świetlicy, socjoterapeutka
mgr Anna Dąbek wychowawca świetlicy
mgr Dorota Koch wychowawca świetlicy
mgr Michalina Szymczak zajęcia korekcyjno kompensacyjne
mgr Wioleta Koźlak wychowawca świetlicy, zajęcia korekcyjno kompensacyjne
mgr Monika Szopa bibliotekarz
mgr Katarzyna Gwara pedagog
mgr Anna Czechowska psycholog
mgr Beata Urbańska logopeda