menu

Kadra

mgr Ewa Abrasowicz dyrektor, zajęcia komputerowe
mgr Ilona Kroll wicedyrektor, historia
mgr Beata Melińska wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna
mgr Elżbieta Sołek język polski
mgr Izabela Motała język polski
mgr Agata Kozdrowicz język polski
mgr Malwina Kogut język polski
mgr Anna Jankowska język angielski
mgr Adam Fórmaniak język angielski
mgr Marzena Rak język angielski
mgr Łukasz Iwaniec język angielski, zajęcia komputerowe
mgr Edyta Koprowicz język niemiecki, wychowawca świetlicy
mgr Izabela Markowicz historia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Joanna Gaździewicz historia
mgr Wiesława Kurian wiedza o społeczeństwie
mgr Aneta Jeżycka geografia
mgr inż. Jolanta Walczak przyroda, fizyka
mgr Elwira Szatkowska chemia, biologia
mgr Kinga Puchan biologia
mgr Elżbieta Markiewicz przyroda
mgr Dorota Falińska matematyka
mgr Anna Górnicka matematyka
mgr Marta Zuba matematyka
Marek Piotrowski matematyka,
mgr inż. Tomasz Skierski technika, informatyka, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Wiesława Wysocka Lechów plastyka/zajęcia komputerowe
mgr Marzena Gromnicka muzyka, wychowawca świetlicy
mgr Mateusz Bielech wychowanie fizyczne
mgr Hubert Muszyński wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
mgr Aneta Fiebig wychowanie fizyczne
mgr Michał Garbowski Wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
ks. Dawid Pietras religia
mgr Małgorzata Borowczak religia
mgr Dorota Lipska religia
mgr Alicja Lisowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Elżbieta Lisowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Górska oddział przedszkolny
mgr Izabela Bratek oddział przedszkolny
mgr Elżbieta Dobryniewska edukacja wczesnoszkolna
mgr Edyta Grzybowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Dagmara Gruszecka edukacja wczesnoszkolna
mgr Marzena Januszewska wychowawca świetlicy, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Iwona Jersz wychowawca świetlicy
mgr Marta Muszyńska kierownik świetlicy
mgr Małgorzata Chodorowska-Chromiec zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca świetlicy
mgr Alina Walczak wychowawca świetlicy, socjoterapeutka
mgr Anna Dąbek matematyka
mgr Michalina Szymczak zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, wychowawca świetlicy
mgr Wioleta Koźlak wychowawca świetlicy, zajęcia korekcyjno kompensacyjne
mgr Patrycja Beregszaszi wychowawca świetlicy
mgr Monika Szopa bibliotekarz
mgr Katarzyna Gwara pedagog
mgr Agnieszka Kulewska psycholog
mgr Beata Urbańska logopeda