menu

Kadra

mgr Ewa Abrasowicz dyrektor
mgr Ilona Kroll wicedyrektor, historia
mgr Beata Melińska edukacja wczesnoszkolna
mgr Bożena Mikołajczyk język polski
mgr Agata Kozdrowicz język polski
mgr Malwina Kogut język polski
mgr Anna Jankowska język angielski
mgr Joanna Mastalerz język angielski
mgr Marzena Rak język angielski
mgr Łukasz Iwaniec język angielski, zajęcia komputerowe
mgr Edyta Koprowicz język niemiecki, wychowawca świetlicy
mgr Izabela Markowicz historia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Wiesława Kurian wiedza o społeczeństwie
mgr Maja Olejnik-Rutkowska geografia, biologia
mgr inż. Jolanta Walczak przyroda, fizyka
mgr Elwira Szatkowska chemia, biologia
mgr Dorota Falińska matematyka
mgr Anna Górnicka matematyka
mgr Marta Zuba matematyka
mgr inż. Tomasz Skierski technika, informatyka, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Wiesława Wysocka Lechów plastyka/informatyka
mgr Mateusz Bielech wychowanie fizyczne
mgr Hubert Muszyński wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
mgr Aneta Fiebig wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Borowczak religia
mgr Alicja Lisowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Elżbieta Lisowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Izabela Bratek oddział przedszkolny
mgr Dagmara Gruszecka wychowawca świetlicy
mgr Marzena Januszewska edukacja wczesnoszkolna
mgr Siejkowska-Weichert Arleta wychowawca świetlicy
mgr Małgorzata Chodorowska-Chromiec zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca świetlicy
 mgr Alina Walczak  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutka
mgr Wioleta Koźlak wychowawca świetlicy, zajęcia korekcyjno -kompensacyjne
mgr Monika Szopa bibliotekarz
 mgr Katarzyna Gwara  pedagog
mgr Aleksandra Suwała psycholog
mgr Beata Urbańska logopeda