menu

Kadra

mgr Ewa Abrasowicz dyrektor, zajęcia komputerowe
mgr Ilona Kroll wicedyrektor, historia
mgr Beata Melińska wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna
mgr Elżbieta Sołek język polski
mgr Izabela Motała język polski
mgr Agata Kozdrowicz język polski
mgr Malwina Kogut język polski, świetlica
mgr Hanna Kulczyk język angielski
mgr Weronika Bębenek – Giefert język angielski
mgr Marzena Rak język angielski
mgr Łukasz Iwaniec język angielski, zajęcia komputerowe
mgr Edyta Koprowicz język niemiecki, wychowawca świetlicy
mgr Izabela Markowicz historia, wychowanie do życia w społeczeństwie
mgr Bożena Szymańska przyroda, geografia
mgr inż. Jolanta Walczak przyroda, fizyka
mgr Elwira Szatkowska chemia, biologia
mgr Dorota Falińska matematyka
mgr Anna Górnicka matematyka
mgr Marta Zuba matematyka, zajęcia komputerowe
mgr Justyna Blachura matematyka
mgr inż. Tomasz Skierski zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe
mgr Wiesława Wysocka Lechów plastyka/zajęcia komputerowe
mgr Marzena Gromnicka muzyka, wychowawca świetlicy
mgr Paweł Łyczek wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
mgr Hubert Muszyński wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
mgr Aneta Fiebig wychowanie fizyczne
ks. Dawid Pietras religia
mgr Małgorzata Borowczak religia
mgr Alicja Lisowska wychowanie przedszkolne
mgr Elwira Klińska wychowanie przedszkolne
mgr Elżbieta Lisowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Izabela Sternal edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Korzeniewska edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Chodorowska-Chromiec wychowawca świetlicy
mgr Marzena Januszewska edukacja wczesnoszkolna
mgr Iwona Jersz edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewelina Pawłowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Marta Muszyńska kierownik świetlicy
mgr Dagmara Gruszecka edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Pasek wychowawca świetlicy
mgr Mateusz Bielech wychowawca świetlicy
mgr Alina Walczak wychowawca świetlicy, socjoterapeuta
mgr Anna Dąbek wychowawca świetlicy
mgr Dorota Koch wychowawca świetlicy
mgr Michalina Szymczak zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
mgr Wioleta Koźlak wychowawca świetlicy
mgr Monika Szopa bibliotekarz
mgr Katarzyna Gwara pedagog
mgr Anna Czechowska psycholog
mgr Beata Urbańska logopeda