menu

Karta rowerowa

Zgodnie z Kodeksem Ruchu Drogowego, dziecko, które ukończy 10 lat, aby poruszać się po drodze na rowerze musi posiadać kartę rowerową. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania kart rowerowych, przygotowanie do „egzaminu” na kartę rowerową oraz samo sprawdzenie umiejętności powinno odbywać się w szkole podstawowej (dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub specjalistycznym ośrodku szkolenia kierowców (dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej).

Jak ważne jest kształcenie u uczniów odpowiednich postaw odnośnie zachowania się na drodze, przedstawiają poniższe statystyki. W roku 2015 w wypadkach spowodowanych przez pieszych w naszym kraju zginęło 450 osób. Najwięcej wypadków zanotowano w miesiącach jesienno – zimowych, kiedy panują znacznie gorsze warunki atmosferyczne i szybciej zapada zmrok.

Natomiast w 2015 roku rowerzyści uczestniczyli w 4 634 wypadkach drogowych, w których zginęły 303 osoby, a rany odniosły 4 473 osoby. Wśród ofiar największą grupę stanowili sami rowerzyści – 300 zabitych oraz 4 111 rannych. Większość wypadków z  udziałem rowerzystów miała miejsce na obszarze zabudowanym – 4 011, zaś na obszarze niezabudowanym wypadki cechowały się wysoką liczbą ofiar śmiertelnych. W  623 wypadkach zginęło 126 osób, tj. w  co piątym wypadku była ofiara śmiertelna, podczas gdy na obszarze zabudowanym w co dwudziestym trzecim.

W omawianym okresie rowerzyści przyczynili się do powstania 1 644 wypadków, w których zginęły 133 osoby, a 1 574 osoby doznały obrażeń ciała. Najczęstszymi przyczynami wypadków powodowanych przez rowerzystów było:

  • nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu – 606 wypadków,
  • nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu – 208 wypadków,
  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 173 wypadki,
  • nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych – 112 wypadków.

W 268 przypadkach sprawcami wypadków były to dzieci w przedziale wiekowym 7-14 lat

Źródło:  http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html

Powyższe dane potwierdzają, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie uczniów do poruszania się w ruchu drogowym.