menu

Kierunki i style w malarstwie

W dniu 25 października 2017 r. klasa VII c uczestniczyła w kolejnym cyklu lekcji edukacyjnych w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Tematem zajęć były: Kierunki i style w malarstwie, rzeźbie i architekturze XX wieku. Uczniowie zapoznali się z popularnym pojęciem słowa:

A W A N G A R D A ,  które oznacza zespół tendencji i kierunków w sztuce XX wieku odrzucający dotychczasowe style realistyczne, tworząc własny świat, szukający odrębnego wyrazu. Bardzo interesujący wykład wraz z prezentacją multimedialną poprowadził historyk sztuki Jacek Gernat. Przedstawił uczniom najważniejsze wiadomości z historii malarstwa, od prekursorów awangardy: Vincenta van Gogha, Paula Cezanne oraz Paula Gaugina po Pablo Picassa i Paula Klee, zachęcając słuchaczy do dyskusji i wyrażania własnych opinii. Następnie uczniowie po zwiedzeniu galerii witraży Marii Powalisz-Bardońskiej, zapoznali się z ekspozycją niezwykłej rzeźby przestrzennej artysty plastyka Kajetana Sosnowskiego ,,Wieża asymetryczna”. Zainstalowano ją, w bocznej klatce schodowej budynku muzeum w 1976 roku. Jest to układ przestrzenny, składający się z 15-stu brył geometrycznych ustawionych względem siebie z matematyczną dokładnością. W efekcie rzeźba daje rezultat płynnego ruchu i optycznej harmonii. Następnie wszyscy zwiedzili stałą wystawę rzeźby współczesnej, określanej mianem przestrzennej formy artystycznej ,,Asamblanż” jednego z najciekawszych twórców krakowskich Mariana Kruczka. Na zakończenie lekcji muzealnej: uczniowie wypełnili otrzymane karty pracy, notując  własne uwagi oraz przemyślenia. Naszkicowali również własną interpretację wybranego dzieła sztuki.

A oto fotorelacja:

Organizatorzy wycieczki: Izabela Markowicz i Wiesława Lechów