menu

Majowe święta

 

  • 1 maja: Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.
  • 2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą
  • 3 maja: Święto Konstytucji Trzeciego Maja –  229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

                     „Teraźniejszość nie może istnieć bez przeszłości.  

                       Nie ma twórczości bez pamięci.

                      Pamięć gwarantuje wspólnotę i jedność    

                      i zabezpiecza przed stapianiem się w nicość.”

 

                                                                                                                 Jan Paweł II 

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja.

W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950

Święto wprowadziła w 1889  Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce w pierwszych dniach maja 1886 r. w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami: 1 maja – Świętem Pracy i 3 maja – Świętem Konstytucji 3 Maja.

Polska Flaga – Piosenka na „Święto Flagi”

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0

 

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 roku na Sejmie Czteroletnim w celu uregulowania ustroju prawnego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją.

Święto Konstytucji 3 Maja ustanowione zostało w 1919 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość. Sejm Ustawodawczy podjął uchwałę, według której święto 3 Maja zostało uznane świętem narodowym.

Tu znajdziesz więcej informacji

Nasi Młodzi Patrioci

https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I