menu

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie na całym świecie 16 listopada. Zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją w 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

16 listopada obchodziliśmy również w naszej szkole Dzień Tolerancji.
Stał się on okazją do zastanowienia się nad własną postawą m.in.: wobec przedstawicieli innych religii, kultur, koloru skóry, a także tych, których poglądy i zachowanie różnią się od naszych. Na szkolnych korytarzach wyeksponowane zostały plakaty, przygotowane przez uczniów naszej szkoły, przedstawiające różne symbole i hasła nawiązujące do tematyki i ogólnych założeń Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Na szkolnych oknach zawisły hasła propagujące tolerancyjne zachowania.

W tym dniu uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, którzy chcieli pokazać, iż mimo wielu różnic, wszyscy ludzie są do siebie podobni, przyszli ubrani w odcieniach niebieskiego.  Uczniowie klas IV-VII otrzymali również naklejki – uśmiechnięte słoneczka – jako symbol życzliwości wobec drugiego człowieka.