menu

Międzyszkolne, miejskie i ogólnopolskie konkursy promujące zdrowie

W październiku dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej wzięły udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 11 w Zielonej Górze, pod hasłem „Kosz pełen jesiennych darów. Dynia”.

W naszej świetlicy powstały trzy prace zespołowe.

24 października w SP 11 odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie tego konkursu. Naszej świetlicy przyznano I miejsce!!! Nagrody i pamiątkowy dyplom odebrała Kaja.

 

W listopadzie dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej wzięły udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 11 w Zielonej Górze, pod hasłem „Zdrowym być – zdrowo żyć”.

W naszej świetlicy powstały dwie prace zespołowe.

 

24 listopada w SP 11 odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Naszej szkole przyznano I miejsce!!! Nagrody odebrała Ania i Karolina.

W październiku wzięliśmy też udział w konkursie na prace plastyczną promującą zdrowe żywienie pt. „Wiem co jem„. Organizatorem tego konkursu była Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. oraz Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne

z terenu województwa lubuskiego.

Celem tego konkursu plastycznego było wzbogacenie wiedzy uczniów o zdrowym żywieniu, podnoszenie świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia oraz kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

 

Prace konkursowe wykonali: Kinga Stec, Marika Blonkowska, Lena Muszyńska,  Zuzanna Poźniak, Kaja Pawlicka, Nadia Kożuchowska, Julia Wojtasik, Paulina Budziak, Karolina Siwiec-Jakubowska, Marta Dnitriak, Wiktoria Dąbrowna, Bartek Kozioł oraz Maja Juda.

W październiku wzięliśmy udział w konkursie, którego organizatorem był Oddziałm Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp. pod hasłem: „Zdrowe Żywienie = Mądre Myślenie”.

Nasze zadanie polegało na wykonaniu plakatu, który tematyką nawiązywał do zdrowego żywienia poprzez ukazanie tego, co na co dzień ze zdrowej żywności znajdujemy na talerzu w szkole i w swoim domu.

Celem konkursu było też promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych oraz metodach ich produkcji, propagowanie zasad zdrowego żywienia i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie województwa lubuskiego.

 

Prace konkursowe wykonały: Lilianna Rydwelska, Kinga Stec, Lena Muszyńska, Lilianna Brandt oraz Zuzanna Poźniak.

W grudniu wzięliśmy udział w konkursie plastycznym pt. „Moja szkoła promująca zdrowie„. Organizatorem tego konkursu był Lubuski Kurator Oświaty oraz Wojewódzki Zespół Wspierający Lubuskie Szkoły Promujące Zdrowie.

Celem konkursu było promowanie wartości zdrowia, kształtowanie pozytywnej i odpowiedzialnej postawy zdrowego stylu życia, zachęcanie dzieci do podejmowania działań prozdrowotnych oraz upowszechnianie działań szkół należących do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

Szkolna Komisja Konkursowa wybrała trzy prace, które wykonały: Zuzanna Poźniak, Kornelia Pruchniak oraz Karolina Brodziuk.

 

            29 grudnia 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z okazji Jubileuszu 25-lecia Szkół Promujących Zdrowie. Komisja dokonała oceny prac w składzie:

  1. Anna Żarnowska – wojewódzki koordynator Szkół Promujących Zdrowie – przewodnicząca komisji
  2. Danuta Przybysz – nauczyciel plastyki – członek komisji
  3. Anna Duczapska – kierownik Oddziału Kształcenia i Spraw Medycznych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – członek komisji
  4. Jolanta Połomska – starszy asystent Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w WSSE- członek komisji
  5. Sylwia Czapla – wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim – członek komisji

 

Po ocenie wszystkich prac konkursowych przyznano następujące tytuły laureata i wyróżnienia.

Wyróżnienia:

  • Karolina Brodziuk – lat 9, Szkoła Podstawowa nr 15 im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Zielonej Górze

 

W styczniu wzięliśmy udział w wojewódzkim konkursie plastycznym pt. „Bezpieczne ferie zimowe – znam numer alarmowy 112„. Organizatorem tego konkursu był Wojewoda Lubuski oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu plakatu będącego nawiązaniem do bezpiecznego spędzenia ferii zimowych.

W naszej świetlicy prace konkursowe wykonali: Lilianna Brandt, Natalia Zbaraszewska, Gracjan Michalski, Kaja Pawlicka, Nikolay Zhadan, Lena Muszyńska, Zuzanna Poźniak, Paulina Budziak, Łukasz Raszka, Nadia Kożuchowska, Alex Głowacki, Kornelia Pruchniak, Joanna Jabłońska, Nikodem Chwirot oraz uczniowie klasy Ib.

Powstała też wspólna praca zespołowa wykonana przez uczniów klasy IIIa w świetlicy szkolnej.

 

W piątek, 9 lutego 2018 r. Wojewoda Lubuski spotkał się z dziećmi oraz służbami odpowiedzialnymi za nasze bezpieczeństwo w sali „Ognik” w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

W związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, przypadającego 11 lutego, Wojewoda Lubuski wręczył nagrody w konkursie plastycznym: „Bezpieczne ferie – znam numer alarmowy 112”. Przy okazji zielonogórscy strażacy przedstawili podstawowe zasady bezpieczeństwa przed zbliżającymi się feriami.

Na konkurs wpłynęło 540 prac plastycznych z całego województwa. Przyznano I, II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia.

Nasza świetlica za pracę zespołową otrzymała wyróznienie!!!

W naszym imieniu nagrodę odebrała Zuzanna Poźniak.