menu

Miejsca sercu bliskie

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie „Miejsca sercu bliskie”, którego celem jest m.in. ukazanie piękna najbliższej okolicy – poznanie walorów przyrodniczo – architektonicznych w województwie lubuskim; – rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji otoczenia. Poniżej regulamin oraz zgoda na udział dziecka

Regulamin konkursu Zgoda