menu

Nabór do pierwszej klasy

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych zostaje przesunięta i rozpocznie się 18 maja 2020 r.