menu

Nasze Lubuskie Atrakcje

2 czerwca 2017r. w ramach Dni Szkoły wszyscy nasi uczniowie wzięli udział w biegu patrolowym pod hasłem „NASZE LUBUSKIE ATRAKCJE”. Każda drużyna miała do wykonania 17 zadań sprawdzających wiedzę o naszym mieście i regionie. Wszyscy uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zmaganiach wspomagani przez swoich wychowawców i nauczycieli. Ocenie podlegało również zachowanie uczniów podczas zabawy

oraz strój (biało – żółto – zielony).

 

Najwięcej punktów wśród klas I- III – 95 a tym samym pierwsze miejsce zajęli uczniowie klas IIe – Pani Eweliny Pawłowskiej

oraz IIId – Pani Teresy Lubańskiej.

 

W klasach IV – VI najwięcej punktów – 89 uzyskali

uczniowie klasy IVa – Pani Elżbiety Sołek.

 

Bezkonkurencyjna okazała się również nasza „Zerówka” pod opieką

 Pani Dagmary Gruszeckiej oraz Beaty Melińskiej.

Najmłodsze dzieci zdobyły aż 100,5 pkt!!!

 

Zwycięskie klasy w nagrodę otrzymały profesjonalne piłki do gry w siatkówkę i piłkę nożną.

 

GRATULUJEMY !!! J

 

Organizatorki biegu serdecznie dziękują wszystkim koleżankom i kolegom, którzy rzetelnie przygotowali swoje stanowiska

i wzorowo przeprowadzili swoje konkurencje oraz uczniom klas VI, dzielnie wspierających nauczycieli na stanowiskach!