menu

Niebezpieczne dopalacze

W październiku odbyło się szkolenie dla rodziców oraz dla nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem problemu dopalaczy.