menu

Niebieski Kodeks

Szkolne zasady i konsekwencje

Niebieski Kodeks

 

ZASADY

 

 1. Traktujemy siebie z szacunkiem.
 2. dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.
 3. jesteśmy obowiązkowi.

ZACHOWANIA ZABRONIONE

Agresja słowna

Przezywanie, zastraszanie, poniżanie, wymuszanie, hałasowanie, używanie wulgaryzmów – wobec uczniów i pracowników szkoły…

Agresja fizyczna

Bicie, kopanie, plucie, popychanie, rzucanie przedmiotami, zamykanie w pomieszczeniu…..

Przeszkadzanie w czasie lekcji

Chodzenie po klasie, jedzenie, żucie gumy, nie wyciąganie zeszytów i przyborów szkolnych, rozmawianie, rzucanie przedmiotami, brak szacunku wobec nauczyciela….

KONSEKWENCJE

Za agresje słowną

 • odebranie przywilejów (zakaz udziału w zajęciach komputerowych, sks-ach, imprezach klasowych, wyjściu…)
 • telefon do rodzica
 • pisemne przeprosiny

Za agresję słowną

 • telefon do rodzica
 • prace na rzecz szkoły
 • pisemne przeprosiny

Za przeszkadzanie na lekcji

 • bank straconego czasu (5 minut=15 minut dodatkowego pobytu w szkole)
 • pisemne przeprosiny

 

UWAGI OGÓLNE:

 • nauczyciel, wg uznania dobiera konsekwencję (z podanych możliwości).
 • Nauczyciel powinien poinformować wychowawcę podjętych krokach.
 • Wychowawca klasy lub nauczyciel (po uzgodnieniu) informuje rodziców.