menu

(Nie)zwykła matematyka

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym (Nie)zwykła matematyka. Celem projektu jest przede wszystkim kształtowanie inicjatywy i kreatywności w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Na lekcjach matematyki i na zajęciach rozwijających kreatywność będziemy wykonywać zadania specjalne i celebrować wydarzenia matematyczne. Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Marta Zuba.

Będzie się działo!!!