menu

Obiady

 OBIADY WRZESIEŃ 2019

KOSZT OBIADÓW  16 x 4,00 = 64,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 5 września 2019
Powyższa kwota obejmuje obiady od 09 – 30.09.2019