menu

OBIADY CZERWIEC 2021r.

dla klas I-VIII 

16 dni x 5,00 = 80,00 zł 

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY  
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do  27 maja 2021r.  

 Powyższa kwota obejmuje obiady od 1 – 24.06.2021r.