menu

Obiady czerwiec 2023 r

14 dni x 6,00 = 84,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do  26 maja 2023r.
Powyższa kwota obejmuje obiady od 01 – 22.06.2023r.