menu

Obiady grudzień

16 dni x 6,00 = 96,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do  28 LISTOPADA 2022r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 01 – 22.12.2022r.