menu

OBIADY KWIECIEŃ 2022r.

17 dni x 6,00 = 102,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do  28 marca 2022r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 01 – 29.04.2022r.

Umowę na obiady można pobrać ze strony internetowej lub u wychowawcy klasy. Umowę prosimy wypełnić

w 1 egzemplarzu i dostarczyć do szkoły.