menu

Obiady kwiecień 2023

 

16 dni x 6,00 = 96,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY 
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do  28 marca 2023r.
Powyższa kwota obejmuje obiady od 03 – 28.04.2023r. (oprócz świąt)