menu

Obiady styczeń

 

19 dni x 6,00 = 114,00 zł
WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do  28 GRUDNIA 2022r.
Powyższa kwota obejmuje obiady od 02 – 27.01.2023r.
Umowę na obiady można pobrać ze strony internetowej lub u wychowawcy klasy. Umowę prosimy wypełnić, podpisać
i dostarczyć do szkoły w 1 egzemplarzu.