menu

Obiady

OBIADY STYCZEŃ 2020r. W związku ze zmianą stawki żywieniowej z 4 zł na 5 zł od dnia 01.01.2020 r. koszt obiadów wynosi 14 x 5,00 = 70,00 zł WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY  30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 20 grudnia 2019r.  Powyższa kwota obejmuje obiady od 07 – 24.01.2020r.