menu

Obiady

Umowa na obiady 2023.2024

OBIADY PAŹDZIERNIK 2023r.

21 dni x 6,00 = 126,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do  26.09.2023r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 02 – 31.10.2023r. (oprócz 13.10.2023r.)
Umowę na obiady można pobrać ze strony internetowej lub u wychowawcy klasy. Umowę prosimy wypełnić, podpisać i dostarczyć do szkoły w 1 egzemplarzu.