menu

Obiady

Obiady aneks- pdf

Umowa o korzystanie z obiadów – pdf

 

OBIADY CZERWIEC 2019

Zgodnie z regulaminem, który Państwo podpisali prosimy o wpłacenie całej kwoty
za dany miesiąc. Prosimy nie odliczać samemu za obiady kwietniowe!!!
 Kwota za odpisy zostanie przelana na konto.

KOSZT OBIADÓW  12 x 4,00 = 48,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059

Wpłaty za obiady należy dokonać do 24 maja 2019

Powyższa kwota obejmuje obiady od 03 – 18.06.2019

WYŻYWIENIE CZERWIEC 2019

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

KOSZT WYŻYWIENIA  19 x 7,00 = 133,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059

 Wpłaty za obiady należy dokonać do 24 maja 2019

Powyższa kwota obejmuje obiady od 03 – 28.06.2019 r.

Zgodnie z regulaminem, który Państwo podpisali prosimy o wpłacanie całej kwoty
za dany miesiąc i nie dokonywać odliczeń samodzielnie.

Kwota za odpisy zostanie przelana na konto.

 

 

 

OBIADY MAJ 2019

Zgodnie z regulaminem, który Państwo podpisali prosimy o wpłacenie całej kwoty
za dany miesiąc. Prosimy nie odliczać samemu za obiady kwietniowe!!!
 Kwota za odpisy zostanie przelana na konto.

KOSZT OBIADÓW  20 x 4,00 = 80,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 26 kwietnia 2019

Powyższa kwota obejmuje obiady od 06 – 31.05.2019

WYŻYWIENIE MAJ 2019

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

KOSZT WYŻYWIENIA  21 x 7,00 = 147,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059

Wpłaty za obiady należy dokonać do 26 kwietnia 2019

Powyższa kwota obejmuje obiady od 02 – 31.05.2019 r.

Zgodnie z regulaminem, który Państwo podpisali prosimy o wpłacanie całej kwoty
za dany miesiąc i nie dokonywać odliczeń samodzielnie.

Kwota za odpisy zostanie przelana na konto.

 

OBIADY KWIECIEŃ 2019

KOSZT OBIADÓW  18 x 4,00 = 72,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY  30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 26 marca 2019

Powyższa kwota obejmuje obiady od 01 – 30.04.2019 (z wyłączeniem świąt 18-23.04.2019)

 

 

WYŻYWIENIE KWIECIEŃ 2019

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

KOSZT WYŻYWIENIA  21 x 7,00 = 147,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY   30 1020 5402 0000 0902 0245 7059

Wpłaty za obiady należy dokonać do 26 marca 2019

Powyższa kwota obejmuje obiady od 1 – 30.04.2019 r. (oprócz świąt) Zgodnie z regulaminem, który Państwo podpisali prosimy o wpłacanie całej kwoty za dany miesiąc i nie dokonywać odliczeń samodzielnie. Kwota za odpisy zostanie przelana  na konto.