menu

Obiady

Umowa na obiady rok szkolny 2020/21

OBIADY LISTOPAD 2020r.

18 dni x 5,00 = 90,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 27 PAŹDZIERNIKA 2020r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 02 – 30.11.2020r.
(oprócz 9-10.11.2020r)

OBIADY PAŹDZIERNIK 2020r.
21 dni x 5,00 = 105,00 zł
WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 25 września 2020r.
Powyższa kwota obejmuje obiady od 01 – 30.10.2020r.
(oprócz 14.10.2020r)
OBIADY WRZESIEŃ 2020r.
18 dni x 5,00 = 90,00 zł
WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 2 września 2020r.
Powyższa kwota obejmuje obiady od 07 – 30.09.2020r.
Poniżej zamieszczamy umowę na obiady, którą należy wydrukować,
wypełnić w 2 egzemplarzach i oddać wychowawcy.
Druk umowy będzie można także pobrać u wychowawcy świetlicy
1 września 2020r. przy wejściu do szkoły.