menu

Obiady

Obiady aneks- pdf

Umowa o korzystanie z obiadów – pdf

  

OBIADY LUTY 2020r.

15 dni x 5,00 = 75,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 05 lutego 2020r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 10 – 28.02.2020r.