menu

Obiady

Obiady czerwiec 2024

14 dni x 6,00 = 84,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do  28.05.2024r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 03 – 20.06.2024r.

Umowę na obiady można pobrać ze strony internetowej lub u wychowawcy klasy. Umowę prosimy wypełnić, podpisać
i dostarczyć do szkoły w 1 egzemplarzu.