menu

Obiady

Obiady aneks- pdf

Umowa o korzystanie z obiadów – pdf

   

 

OBIADY MARZEC 2020 r.

22 dni x 5,00 = 110,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 26 lutego 2020r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 02 – 31.03.2020r.