menu

Obiady

Obiady aneks- pdf

Umowa o korzystanie z obiadów – pdf

 

OBIADY GRUDZIEŃ 2019 r.

KOSZT OBIADÓW  15 x 4,00 = 60,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059

Wpłaty za obiady należy dokonać do 27 listopada 2019

Powyższa kwota obejmuje obiady od 02 – 20.12.2019r.