menu

Obiady

Obiady aneks- pdf

Umowa o korzystanie z obiadów – pdf

 

OBIADY MARZEC 2019

-KOSZT OBIADÓW  21 x 4,00 = 84,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059

Wpłaty za obiady należy dokonać do 25 lutego 2019

 

Powyższa kwota obejmuje obiady od 01 – 29.03.2019

WYŻYWIENIE MARZEC 2019

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

KOSZT WYŻYWIENIA  21 x 7,00 = 147,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059

 Wpłaty za obiady należy dokonać do 25 lutego 2019

 

Powyższa kwota obejmuje obiady od 1 – 29.03.2019 r.

Zgodnie z regulaminem, który Państwo podpisali prosimy o wpłacanie całej kwoty za dany miesiąc i nie dokonywać odliczeń samodzielnie. Kwota za odpisy zostanie przelana na konto.

 

 

1OBIADY LUTY 2019

KOSZT OBIADÓW  20 x 4,00 = 80,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 28 stycznia 2019

Powyższa kwota obejmuje obiady od 01 – 28.02.2019

 

WYŻYWIENIE LUTY 2019

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

KOSZT WYŻYWIENIA  20 x 7,00 = 140,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 28 stycznia 2019

Powyższa kwota obejmuje obiady od 1 – 28.02.2019 r.

Zgodnie z regulaminem, który Państwo podpisali prosimy o wpłacanie całej kwoty za dany miesiąc i nie dokonywać odliczeń samodzielnie. Kwota za odpisy zostanie przelana
na konto.

 

 

 OBIADY STYCZEŃ 2019

KOSZT OBIADÓW  12 x 3,60 = 43,20zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 24 grudnia 2018

Powyższa kwota obejmuje obiady od 02 – 11.01.2019 oraz 28 – 31.01.2019

WYŻYWIENIE STYCZEŃ 2019

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

KOSZT WYŻYWIENIA  22 x 6,50 = 143,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 24 grudnia  2018

Powyższa kwota obejmuje obiady od 2 – 31.01.2019 r.

Zgodnie z regulaminem, który Państwo podpisali prosimy o wpłacanie całej kwoty za dany miesiąc i nie dokonywać odliczeń samodzielnie. Kwota za odpisy zostanie przelana
na konto.

 

 
OBIADY GRUDZIEŃ 2018
KOSZT OBIADÓW  15 x 3,60 = 54,00 zł
WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 27 listopada 2018
Powyższa kwota obejmuje obiady od 03 – 21.12.2018
WYŻYWIENIE GRUDZIEŃ  2018
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
KOSZT WYŻYWIENIA  19 x 6,50 = 123,50 zł
WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
 Wpłaty za obiady należy dokonać do 27 listopada 2018
Powyższa kwota obejmuje obiady od 3 – 24.12 oraz 27,28,31.12.2018 r.
Zgodnie z regulaminem, który Państwo podpisali prosimy o wpłacanie całej kwoty za dany miesiąc i nie dokonywać odliczeń samodzielnie. Kwota za odpisy zostanie przelana
na konto.
 
 
OBIADY listopad 2018
KOSZT OBIADÓW 20 x 3,60 = 72 zł
WPŁATA WYŁĄCZNIE PRZELEWEM
NA KONTO: 30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 29 października.
Powyższa kwota obejmuje obiady od 5 – 30.11.2018r.
OBIADY październik 2018
KOSZT OBIADÓW 23 x 3,60 = 82,80 zł
WPŁATA WYŁĄCZNIE PRZELEWEM
NA KONTO: 30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 26 września.
Powyższa kwota obejmuje obiady od 1 – 31.10.2018r.
WYŻYWIENIE październik 2018
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
KOSZT WYŻYWIENIA 23 x 6,50 = 149,50 zł
WPŁATA WYŁĄCZNIE PRZELEWEM
NA KONTO: 30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 26 września.
Powyższa kwota obejmuje obiady od 1 – 31.10.2018r.