menu

Oferta edukacyjna

Szkoła Podstawowa nr 15 znajduje się w centrum miasta. Swym obszarem obejmuje jego starą część, ale również nowe osiedle. Do 23 oddziałów uczęszcza obecnie około 500 uczniów z różnych środowisk. Średnia liczba uczniów w klasie 20.

Lekcje szkolne odbywają się w godzinach 7.45 – 15.15 Do dyspozycji uczniów przeznaczonych jest 17 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, sala zabaw dla uczniów klas I-III, sala do gimnastyki korekcyjnej, 2 sale komputerowe z pełnym dostępem do Internetu, biblioteka, dwie świetlice, stołówka, plac zabaw oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią.

 Uczniowie, którzy mają problemy w nauce, mogą korzystać z konsultacji, zajęć wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych.

Dużą wagę przywiązujemy do nauki języków obcych. Jest ona prowadzona od klasy I. Uczniowie uczą się języka niemieckiego lub angielskiego.Chcąc umożliwić uczniom kontakt z żywym językiem, szkoła na początku 2001 roku podjęła współpracę z podobną niemiecką placówką w Cottbus.

Nasza szkoła, uznając za niezwykle ważne wychowanie zdrowotne, jako pierwsza szkoła podstawowa w mieście, przystąpiła do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Za priorytetowe zadania w naszej działalności przyjęliśmy:

 • propagowanie zdrowego i higienicznego stylu życia;
 • upowszechnianie aktywności ruchowej i czynnych form wypoczynku;
 • profilaktykę wad postawy;
 • wprowadzanie zasad zdrowego odżywiania (mleko w kartonikach, owoce i warzywa, wspólne spożywanie śniadań);
 • profilaktykę uzależnień;
 • pierwszą pomoc przedmedyczną.

 

W realizacji promocji zdrowia wykorzystujemy różne formy pracy: pogadanki, spotkania z lekarzem, pielęgniarką, warsztaty, zawody sportowe z udziałem rodziców, turnieje, konkursy, wystawy, gazetki szkolne.

SZKOŁA POSIADA CERTYFIKATY

 • Szkoła promująca zdrowie
 • Szkoła z klasą
 • Szkoła bez przemocy
 • Szkoła Odkrywców Talentów
 • Szkoła przyjazna dla sześciolatka

 

ORGANIZUJEMY

 • Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Żyj z przyrodą w zgodzie”
 • Międzyszkolny Konkurs Świetlic Szkolnych, „Przygoda z liściem”
 • Konkurs świetlic Terapeutycznych „Dobre wybory”
 • Cykl imprez dla uczniów i rodziców „Sport na wesoło”
 • Festyn dla uczniów „Bezpieczne dziecko”,
 • „Festiwal nauki

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

 • artystyczne
  • plastyczne
  • zespół wokalny
  • zajęcia muzyczne dla solistów
  • teatralne
 • rozwijające kreatywność
  • polonistyczną
  • matematyczną
  • językową (j. angielski)
 • sportowe
  • SKS Junior
  • koszykówka
  • piłka ręczna
  • piłka nożna
  • fitness
 • dziennikarskie
 • przygotowujące do konkursów przedmiotowych
 • w ramach świetlicy szkolnej
  • logopedyczne
  • gry i zabawy z językiem angielskim
  • przyrodnicze
  • rozmaitości

WSPÓŁPRACUJEMY z:

 • Unesco – Projekt – Schule Cottbus
 • V Kresowym Batalionem Saperów w Krośnie Odrzańskim
 • Miejskim Centrum Edukacji Ekologicznej
 • Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną
 • Muzeum Ziemi Lubuskiej
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 • Nadleśnictwem Zielona Góra

WSZYSTKIM NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY

 • Rozwijanie zainteresowań i indywidualnych predyspozycji
 • Profesjonalną opiekę specjalistów: pedagoga, psychologa, socjoterapeuty i logopedy
 • Przygotowanie do konkursów szkolnych, międzyszkolnych, miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich
 • Zajęcia w pracowni komputerowej z nieograniczonym dostępem do Internetu
 • Atrakcyjną formę nauki języków obcych
 • Zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne
 • Naukę pływania dla klas I

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Lekcje w szkole trwają w godz. 7.45 –  15.15
 • Świetlica szkolna jest czynna w godz. 6.30 – 16.30
 • Świetlica Małgorzatka jest czynna w godz. 14.15-18.15
 • Biblioteka i czytelnia jest czynna:  w godz. 8.30 -14.30 (pon. – środa) 8.00 – 14.00 (czwartek – piątek)
 • Stołówka oferuje mleko, owoce i warzywa oraz dwudaniowe obiady
 • W szkole pracuje pedagog, psycholog, logopeda oraz socjoterapeuta
 • Dwa dni w tygodniu pomocy udziela pielęgniarka