menu

Olimpiada języka angielskiego

Szkolna Olimpiada dla miłośników języka angielskiego odbyła się 27 marca 2019 r. Konkurs trwał 45 minut i polegał na zakreśleniu właściwej odpowiedzi – jednej lub kilku, przy czym zła odpowiedź skutkowała punktem minusowym.

Laureatami olimpiady na poziomach klas IV, V, VI oraz VIII zostali uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów i są to:
Łukasz Franczyk, klasa IVb
David Drozdowski, klasa Va
Paweł Budziak, klasa VIb
Filip Przywecki, klasa VIIIc
Laureatom serdecznie gratulujemy! Dyplomy oraz nagrody książkowe zostaną wręczone na apelu kończącym rok szkolny 2018/2019.
Marzena Rak