menu

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/22

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2021 r.

 

Ferie zimowe

 

17 – 30 stycznia 2022 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

 

Egzamin ósmoklasisty 24, 25, 26 maja 2022 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie

 

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne:

 

15 października 2021 (piątek)

12 listopada 2021 r. (piątek)

7 stycznia (piątek)

2 maja (poniedziałek)

17 czerwca (piątek)