menu

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

Zakończenie I semestru

31 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe

12 lutego – 25 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

14, 15, 16 maja 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

 

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne

13 października 2023 r. (piątek)

29, 30 kwietnia 2024 r. (poniedziałek, wtorek), 2 maja 2024 r. (czwartek)

31 maja 2024 (piątek)