menu

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia 2018 – 1 stycznia 2018 r.
3. Ferie zimowe 14 stycznia – 27 stycznia 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (święta państwowe i kościelne) 1 listopada 2018 r.

1 i 3 maja 2019 r

20 czerwca 2019

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2018 r.

15 kwietnia 2019 egzamin ósmoklasisty – j. polski

16 kwietnia 2019 egzamin ósmoklasisty – matematyka

17 kwietnia 2019 egzamin ósmoklasisty – j. obcy

29 i 30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019

7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
8.  Ferie letnie 22 czerwca 2019 r – 1 września 2019 r