menu

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2017 – 1 stycznia 2018 r.
3. Ferie zimowe 12 lutego – 23 lutego 2018 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (święta państwowe i kościelne) 1 listopada 2017 r.

1 i 3 maja 2018 r.

31 maja 2018 r.

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 13 października  2017 r.

2 listopada 2017 r.

30 kwietnia, 2 i 4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
8.  Ferie letnie 23 czerwca 2018 r – 31 sierpnia 2018 r