menu

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września rozpoczęcie roku szkolnego

14 października – Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9, 10 listopada – dodatkowe dni wolne (propozycja)

23-31 grudnia – ferie świąteczne

4, 5 stycznia – dodatkowe dni wolne (propozycja)

15 – 26 lutego – ferie zimowe

1-6 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

25, 26, 27 maja – egzamin ósmoklasisty

16,17,18 czerwca – II termin egzaminu ósmoklasisty

4 czerwca – dodatkowy dzień wolny (propozycja)

25 czerwca – zakończenie roku szkolnego