menu

Podręczniki 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas I – VII mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, dlatego podręczniki i materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów  obowiązkowych dzieci wypożyczą z biblioteki szkolnej.

Działaniem tym nie jest objęty podręcznik do religii, który, w razie potrzeby, należy nabyć we własnym zakresie (wykaz podręczników do religii na naszej stronie).

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2017/2018

KLASA I

RELIGIA

Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak (red.), Żyjemy w Bożym świecie, Wydaw. JEDNOŚĆ, nr AZ-11-01/12-KI-1/12

podręcznik

KLASA II

RELIGIA

  1. Czerkawski, E. Kondrak, Idziemy do Jezusa, Wydaw. JEDNOŚĆ, nr AZ-12-01/12-KI-3/12

podręcznik

KLASA III

RELIGIA

  1. Czerkawski, E. Kondrak, Jezus jest z nami, Wydaw. JEDNOŚĆ, nr AZ-13-01/12-KI-4/13, podręcznik + ćwiczenia

KLASA IV

RELIGIA

  1. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Miejsca BOGActw, Wydaw. JEDNOŚĆ, nr dopuszczenia: AZ-21-02/12-KI-1/12

podręcznik + ćwiczenia

KLASA V

RELIGIA

  1. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Spotkania u BOGAcające, Wydaw. JEDNOŚĆ, nr dopuszczenia: AZ-22-02/12-KI-1/13

podręcznik + ćwiczenia

KLASA VI

RELIGIA

  1. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Tajemnice BOGAtego życia, Wydaw. JEDNOŚĆ, nr dopuszczenia: AZ-23-02/12-KI-3/14

podręcznik + ćwiczenia

KLASA VII

RELIGIA

  1. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Błogosławienie, którzy szukają Jezusa, Wydaw. JEDNOŚĆ, nr dopuszczenia: AZ-31-01/13-KI-3/13,

podręcznik