menu

Podziękowania dla rodziców

        Wychowawcy i dyrektor szkoły złożyli serdeczne podziękowania rodzicom uczniów, którzy byli zaangażowani w życie szkoły, wykazali się dużą życzliwością oraz współpracą w roku szkolnym 2018/2019.

Opiekunowie z klasy III i VIII otrzymali podziękowania na apelu kończącym rok szkolny. A z klas I, II i IV-VII zostali wyróżnieni w salach na forum zespołów klasowych.