menu

Prawidłowa sylwetka

Pokaz ćwiczeń pozwalających zachować prawidłową sylwetkę ciała na zajęciach wychowania fizycznego w klasach IV-VII.