menu

Przygoda z liściem

18 października 2016 r. w sali gimnastycznej odbyła się

XIV edycja międzyszkolnego konkursu przyrodniczego dla dzieci uczęszczających do świetlic szkolnych

pod hasłem „Przygoda z liściem”.

W tym roku w konkursie udział wzięli uczniowie z następujących szkół:

SP 1, SP 5, PSP 7, SP 8, SP 11, SP 14, SP 15, SP 17, SP 18 oraz SP 21

Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie:

 leśnik Nadleśnictwa Zielona Góra pani Kaja Cieplińska,                                     

pani Elżbieta Nowicka-Nasiadka z SP 5

oraz pani Elżbieta Kurjańska z SP 21.

Naszą szkołę reprezentowali: Lena Karnafel i Zuzanna Rydwelska z kl. 3 b.

Zadania konkursowe:

 

Drzewa naszych lasów

Prawda czy fałsz

Ptasia Zgaduj-Zgadula

Bliskie spotkania z … bobrem

Zimowe legowiska zwierząt

„Tajemnicze budowle” w lesie

Quiz

Laurka dla leśnika – zadanie plastyczne

 

Przekazanie laurek i wspólne zdjęcie z panią leśnik.

Poczęstunek

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody

oraz pamiątkowe dyplomy

własnoręcznie wykonane przez panią Agatę Kozdrowicz

Podziękowania dla pani leśnik

Wyniki konkursu:

 

SP 11 – I miejsce (63 pkt)

SP 14 – II miejsce (62 pkt)

SP 18 – III miejsce (61 pkt)

Konkurs zorganizowano dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Zielona Góra .

Nagrody ufundowało Nadleśnictwo Zielona Góra

natomiast poczęstunek dla uczestników konkursu

Rada Rodziców działająca przy naszej szkole.

Serdecznie dziękujemy