menu

Przygoda z liściem

19 października 2017 r. w sali gimnastycznej SP 15 odbyła się XV edycja międzyświetlicowego konkursu przyrodniczego dla uczniów klas III  pod hasłem „Przygoda z liściem”.

W tym roku w konkursie wzięło udział 9 zielonogórskich szkół podstawowych:    SP 1, SP 5, SP 11, PSP 7, SP 8, SP 15, SP 21, SP 22 oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Montessori.

Zmagania konkursowe toczyły się w ośmiu konkurencjach:

  • Grzybowa Zgaduj-Zgadula
  • Tajemnicze drzewo
  • W lesie zabrania się …
  • Jesteśmy mieszkańcami lasów…
  • Zadanie plastyczne – leśne zwierzę zamieszkujące polskie lasy
  • Po co???
  • Ptasia krzyżówka
  • Quiz

Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie: wicedyrektor szkoły SP 15 – pani Beata Melińska, leśnik Nadleśnictwa Wilkanowo – pani Kaja Cieplińska oraz pani Elżbieta Nowicka-Nasiadka z SP 5.

Naszą świetlicę reprezentowali uczniowie klasy III b: Paulina Budziak oraz Filip Bogacz.

Wyniki konkursu:

I miejsce – PSP 7 (58 punktów)

II miejsce – SP 11 (57,5 punktu)

III miejsce – SP 5 (56,5 punktu)

SP 8 (55 punktów)

SP 22 (55 punktów)

SP 15 (54,5 punktu)

SP 1 (54 punkty)

SP 21 (52 punkty)

SP im. Marii Montesorri (51,5 punktu)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Nagrody ufundował Urząd Miasta Zielona Góra, Nadleśnictwo Wilkanowo, a poczęstunek Rada Rodziców działająca przy SP 15.