menu

Święto Flagi

Kreatywne zabawy plastyczne ,,w poszukiwaniu koloru biało-czerwonego” w przyrodzie, w domu, w ulubionych grach i klockach, układanki z niecodziennych z przedmiotów użytkowych