menu

Szkolna Olimpiada o tytuł Mistrza Języka Angielskiego

Ósmego czerwca odbyła się Szkolna Olimpiada o tytuł Mistrza Języka Angielskiego. Olimpiada miała na celu upowszechnić oraz uatrakcyjnić wiedzę z języka angielskiego wśród uczniów oraz kształtować samodzielne, twórcze myślenie.

Tytuł laureata na poszczególnych poziomach klas otrzymali następujący uczniowie:

Tytuł Mistrza Języka Angielskiego na poziomie klas 8 uzyskała Marta Jurczak z klasy 8c.

Tytuł Mistrza Języka Angielskiego na poziomie klas 7 uzyskali ex aequo:  Zosia Siewruk oraz David Drozdowski z klasy 7a.

Tytuł Mistrza Języka Angielskiego na poziomie klas 6 uzyskał Nataniel Skoczylas z klasy 6a.

Tytuł Mistrza Języka Angielskiego na poziomie klas 5 uzyskał Bartłomiej Mikutowicz z klasy 5a.

 

Serdeczne gratulacje dla laureatów. Nagrody oraz dyplomy zostaną przekazane w dniu zakończenia roku szkolnego 2020/2021.

Pozostałym uczniom dziękujemy za udział i zachęcamy do brania udziału w olimpiadzie w przyszłym roku. Szczegółowe wyniki wszystkich uczniów  są dostępne do wglądu u p. Marzeny Rak.