menu

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia

Realizację działań wynikających z planu

w roku szkolny 2016/2017

wspiera Szkolny Zespół Promocji Zdrowia:

·szkolny koordynator – Hubert Muszyński

·psycholog szkolny – Anna Czechowska

·nauczyciele – Jolanta Walczak, Paweł Łyczek, Mirosława Kuryło

·pielęgniarka – Joanna Szutkiewicz

·przedstawiciel Rady Rodziców – Arkadiusz Burghardt

·przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Natalia Siemion