menu

Utrata podręcznika

Co należy zrobić, gdy dziecko zgubiło lub zniszczyło podręcznik ?

  1. Podręczniki „Nasz elementarz” kl. I, „Nasza szkoła” kl. II i kl. III

Należy wpłacić kwotę:

4,34 zł (za każdą z 4 części podręcznika „Nasz elementarz”)

4,21 zł (za każdą z 9 części podręcznika „Nasza szkoła” kl. II)

2,35 zł (za każdą z 10 części podręcznika „Nasza szkoła” kl. III)

na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej w NBP Oddz. Okręgowy w Warszawie, nr 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W tytule pisząc: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.

Wpłaty dokonuje rodzic.

  1. Podręczniki do języka angielskiego kl. I i II oraz podręczniki do kl. IV

Należy odkupić podręcznik i zwrócić do szkolnej biblioteki lub dokonać zwrotu kosztu zakupu podręcznika (wartość podręcznika powiększona o koszt przesyłki).

Podstawa

1)            Informacja MEN https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/twoje-dziecko-zgubilo-lub-zniszczylo-podrecznik-gdzie-i-ile-trzeba-zaplacic.html

2)            Regulamin wypożyczania podręczników http://www.sp15.zgora.pl/main/strony/regulaminpodreczniki.pdf