menu

Uwaga ósmoklasiści

Pod odbiór zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty zapraszamy od 11 lipca 2022  (poniedziałek) od godziny 10.00