menu

Warsztaty edukacyjno-plastyczne 4d i 4c

W dniu 11 i 18 października 2017 r. kolejne klasy  4d i 4c uczestniczyły w warsztatach edukacyjno-plastycznych ,,Zielona Góra i jej tradycje” w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Uczniowie po obejrzeniu prezentacji multimedialnej w sali witrażowej muzeum i po wysłuchaniu wykładu nt. historii naszego miasta, zwiedzali kolejno ekspozycję makiet historycznych oraz podziwiali zbiory działu winiarskiego. Do najważniejszych prezentowanych eksponatów zaliczyć należy: narzędzia i naczynia związane z produkcją wina np.: XVIII-wieczne prasy winiarskie, beczki i konwie. Uczniowie zwiedzali również salę malarstwa. Piękne pejzaże miejskie namalowane z różnej perspektywy bardzo się uczniom podobały. Na zakończenie warsztatów wykonali bardzo ciekawe prace plastyczne: winne grono. Gratulujemy młodym ,,tropicielom muzealnym” z kl.4d i 4c wspaniałej postawy twórczej oraz kreatywnego zaangażowania w doborze kolorów i kompozycji barwnych.

A oto fotorelacja:

 

 

 

Organizatorzy wycieczek:  Izabela Markowicz  i  Wiesława Lechów