menu

XIV edycja konkursu dla świetlic terapeutycznych pod hasłem DOBRE WYBORY 

Dzieci z grupy terapeutycznej Małgorzatka po raz czternasty zaprosiły do wspólnej rywalizacji kolegów i koleżanki z zielonogórskich świetlic socjoterapeutycznych. Konkurs rozpoczął się występem uczniów naszej szkoły, którzy zaprezentowali „Taniec piratów”, fragment przedstawiania przygotowanego z okazji obchodzonego w tym roku            50-lecia SP 15.

Wszystkie drużyny brały udział w konkurencjach dotyczących promocji zdrowia i wiedzy o profilaktyce uzależnień oraz w rywalizacji  sportowej. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwała komisja.

Wszystkie świetlice biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy, jednakowy zestaw nagród a spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem i pamiątkowymi zdjęciami.

Konkurs zrealizowany został przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Zielona Góra.

 

Organizatorzy:

Alina Walczak

Katarzyna Gwara

                                                                                                                            Anna Dąbek