menu

Zachowaj Trzeźwy Umysł

17 października 2019 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 „Ekonomik„, odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” realizowanej pod hasłem „Chce mi się chcieć!”. W roku szkolnym 2018/19 w kampanii udział wzięły 23 zielonogórskie szkoły podstawowe.

Częścią kampanii był konkurs plastyczny pod hasłem „Ja za 20 lat”, w którym wzięli udział uczniowie z naszej szkoły. Wyróżnienia otrzymali: Weronika Skierska, Agata Wąż, Natalia Grzegorzewska, Hubert Rosiński oraz Karolina Mądra.

Nagrody wręczał pan Piotr Adamski (szef kampanii i prezes Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych).