menu

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

klasa prowadzący termin miejsce
klasa 1b Wioleta Koźlak piątek 1230 – 1315 s. 1b
klasa 2a Małgorzata Chodorowska – Chromiec piątek 940 – 1025 s. 1b
klasa 2b Małgorzata Chodorowska – Chromiec czwartek 1230 – 1315 s. 1b
klasa 3a gr.1 Wioleta Koźlak wtorek 940 – 1025 s. 1a
klasa 3a gr.2 Marzena Januszewska poniedziałek 840 – 925 s. 1a
klasa 4a Małgorzata Chodorowska – Chromiec czwartek 1330 – 1415 s. 1b
klasa 4ac Marzena Januszewska środa 1330 – 1415 s. 4
klasa 4b gr.1 Marzena Januszewska wtorek 745 – 830 s. 2
klasa 4b gr.2 Marzena Januszewska środa 1230 – 1315 s. 4
klasa 4c Marzena Januszewska wtorek 1330 – 1415 s. 8a
klasa 4d Małgorzata Chodorowska – Chromiec środa 1330 – 1415 s. 22
klasa 5a Marzena Januszewska środa 1430 – 1515 s. 4
klasa 5b Małgorzata Chodorowska – Chromiec poniedziałek 1330 – 1415 s. 1b
klasa 5c Małgorzata Chodorowska – Chromiec piątek 745 – 830 s. 1b
klasa 5c gr.2 Katarzyna Gwara poniedziałek 1430 -1515 gabinet pedagoga
klasa 5cd Wioleta Koźlak czwartek 1330 – 1415 s. 22
klasa 6a gr.1 Wioleta Koźlak wtorek 840 – 925 s. 1a
klasa 6a gr.2 Michalina Szymczak czwartek 840 – 925 s. 1a
klasa 6b gr.1 Wioleta Koźlak piątek 1330 – 1445 s. 1b
klasa 6b gr.2 Michalina Szymczak piątek 1330 – 1445 s. 1a
klasa 6c gr.1 Michalina Szymczak wtorek 1330 – 1445 s. 1a
klasa 6c gr.2 Wioleta Koźlak czwartek 1430 -1515 s. 22
klasa 7a gr.1 Michalina Szymczak wtorek 1525 – 1610 s. 22
klasa 7a gr.2 Michalina Szymczak czwartek 1525 – 1610 s. 10
klasa 7ab Wioleta Koźlak poniedziałek 1430 -1515 s. 22
klasa 7b gr.1 Wioleta Koźlak poniedziałek 1330 – 1445 s. 1a
klasa 7c gr.1 Michalina Szymczak czwartek 745 – 830 s. 1a
klasa 7c gr.2 Wioleta Koźlak czwartek 1525 – 1610 s. 22
klasa 7c gr.3 Michalina Szymczak piątek 1430 -1515 s. 22
klasa 8a gr.1 Michalina Szymczak czwartek 1430 -1515 s. 10
klasa 8a gr.2 Małgorzata Chodorowska – Chromiec czwartek 1430 -1515 s.11
klasa 8b gr.1 Wioleta Koźlak wtorek 745 – 830 s. 1a
klasa 8c Małgorzata Chodorowska – Chromiec poniedziałek 1525 – 1610 s. 12