menu

Zajęcia z promocji zdrowie w klasach pierwszych

We wrześniu w klasach I odbyły się pogadanki na temat higieny głosu, które przygotowała i przeprowadziła szkolny logopeda, pani Beata Urbańska oraz zajęcia edukacyjne „Jak prawidłowo szczotkować zęby”, które przygotowała i przeprowadziła pielęgniarka szkolna, pani Joanna Szutkiewicz.

Uczniowie klas I wzięli też udział w akcji fluoryzacji zębów.